+

 BRAND DESIGN

美伽阁-品牌设计

-------------

美伽阁为专业健康美容品牌,

健康、养生为品牌核心,

梵顿品牌设计团队从品牌名称和美容行业出发,

分析同类竞品,寻找差异化,

为其打造独特品牌形象

---------------------------

客户名称:美伽阁 /  所属行业:健康美容

服务项目:品牌设计