+

 BRAND DESIGN

大袍哥棒棒鸡-品牌设计

-------------

受公司委托,

梵顿品牌设计为其打造大袍哥棒棒鸡品牌形象,

品牌主营四川特色美食,国际标准化设计,

所以我们在设计品牌形象时融入了本土特色和国际元素。

---------------------------

客户名称:大袍哥棒棒鸡 /  所属行业:特色美食

服务项目:品牌设计

_

服务时间:2015年9月